БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ЦЕЛИЯ СВЯТ


условия

Тези условия на договор (наричани по-долу Общи условия) регулират процеса на покупка и продажба на продуктите, предлагани от Луис Б. Коррализа (наричан по-долу eXamYo.com) в каталога, достъпен на уебсайта му www.eXamYo.com.

Общите условия обвързват eXamYo.com и купувача (Клиента), предоставяйки им поредица от права и задължения, от момента, в който последният прави и приема поръчка чрез гореспоменатата страница. Те са задължителни и знаещи и от двете страни, така че приемането им при регистрация като клиент е от съществено значение, за да могат да формализират поръчка. Затова Клиентът трябва да прочете внимателно тези условия.

Заглавията на отделните клаузи са само информативни и няма да засегнат, класифицират или разширят тълкуването на Общите условия.

Тези Общи условия ще бъдат регулирани от разпоредбите на действащите законови разпоредби.

1. Встъпителни страни
Собственик на компанията: Име: Луис Б. Корализа, данъчен номер: 04857077-Y, седалище: C / S. Juan Bautista - Талавера де ла Рейна - Толедо
Електронна поща: info @ examyo. COM

Клиент:
Всеки Клиент на Мрежата www.eXamYo.com, който направи поръчка и даде своето приемане на същата към момента на реализацията си, ще се счита за Клиент.

Клиентът трябва да се регистрира като такъв и да предостави следните данни, за да може да направи поръчката: име и фамилия или име на фирма, CIF / NIF, адрес на фактура, адрес за доставка, телефонен номер за контакт и имейл за връзка. Понастоящем трябва да приемете тези Общи условия.

Тези данни, предоставени от Клиента, ще бъдат третирани в съответствие с Условията за ползване на уебсайта (раздел „Условия“)

2. Цел на договора
Купуването и продажбата на продуктите, предлагани от eXamYo.com на вашия уебсайт от Клиента. Това са продукти на лазерни указатели, предназначени за частна консумация.

3. Процес на наддаване
Офертата е ограничена до продуктите, които се появяват в Интернет www.eXamYo.com и е валидна за покупки по целия свят.

Всеки продукт има информационен лист, който показва техническите характеристики на продукта, марката, модела, снимките, продажната цена с включен ДДС на полуостров и Балеаре и периодът на наличност на същия при изпращането и доставката до клиентът.

Общата стойност на поръчката ще бъде съобщена на Клиента в момента на извършване на вашата поръчка и предварително приемането на същата.
Цената на продуктите е тази, която се появява в мрежата в момента на извършване на поръчката.

4. Приемане на офертата
Това се случва в момента, в който Клиентът изрично се съгласи с направената поръчка. Преди това, при същата регистрация като клиент, клиентът трябва да е приел Общите условия.

5. Плащане на поръчките
Има три начина на плащане на цената, установена за всяка поръчка, сред които Клиентът може да избере:

А) Плащане предварително по банков път:

Клиентът трябва да извърши банков превод по сметка на eXamYo.com за цената на продуктите от поръчката. В трансфера трябва да посочите номера на поръчката (номерът автоматично се определя от системата, когато поръчката е завършена); В допълнение към посочване като бенефициент на същото на eXamYo.com.

Преводът трябва да бъде извършен в рамките на максимум десет дни от приключване на поръчката по банковата сметка, която ще се появи след покупката. Ако в този период няма доказателство за плащане, поръчката ще бъде анулирана автоматично.

Б) Плащане чрез карта:

Клиентът може да избере плащането чрез своята кредитна или дебитна карта чрез виртуалния POS, като се извършва операцията в момента на извършване на поръчката, 100% сигурен.

6. Доставка на поръчки
Сроковете за доставка на поръчките зависят от наличността на продукта или продуктите, които ги съставят, наличността, която е посочена в раздели на всеки от продуктите в каталога на уеб сайта www.eXamYo.com.
Условията за наличност, с цел изчисляване на времето за доставка на поръчки, ще бъдат тези, които се появяват рекламирани на страницата в момента, в който поръчката е направена от купувача.

При формализираните поръчки в начина на плащане предварително, ще се вземе предвид и за изчисляване на сроковете за доставка доказателството за реализацията на плащането от Клиента по банков път или парични приходи в номер на банковата сметка, посочен от eXamYo .com.

Този период на наличност обаче може да бъде променен в случай на едновременни поръчки за един и същ продукт или продукти, които водят до края на продуктовия запас. Новият срок за доставка ще бъде посочен на Клиента в най-кратки срокове. Ако краят на стоката е окончателен, Клиентът ще бъде посъветван да избере между избора на продукт, различен от подобни характеристики, и цена, подобна на продадения продукт, или да анулира поръчката си, връщайки предварително платените пари в случай на поръчки с модалност Авансово плащане.

Забавянето на доставките за повече от десет дни според срока за наличност, забавянето, което се дължи на eXamYo.com, ще даде право на Клиента да отмени поръчката си, ако това се прояви писмено чрез имейл на адрес info@examyo.com, където е подходящо, пари, изплатени предварително и без претенции за щети, настоящи или бъдещи, преки или косвени.

Сроковете за доставка ще зависят от вида на пратката, избран от клиента, ще се появят по време на процеса на покупка. Тези условия са винаги приблизителни и в нито един момент не са застраховани, следователно те никога няма да бъдат валидна причина за отхвърлянето на пакета или за отмяна на покупката, клиентът разбира и поема своето приемане, както и претенцията за възникналите разходи, които генерирах ако той не завърши покупката по тази причина.

Поръчки, които не са доставени на Клиента в рамките на седем дни от изпращането им за причина, която не се дължи на eXamYo.com, ще бъдат върнати на продавача, като се счита, че поръчката е анулирана за всички цели, ще се върне на Клиента, ако има такъв, предварително платените пари, и без претенции за обезщетение, настоящи или бъдещи, преки или косвени.

Доставката ще се извършва от врата до врата в адреса за доставка, посочен в данните за доставка на поръчката. Последващата промяна на този адрес може да генерира поредица от разходи, които ще бъдат поети от Клиента.

Поръчките ще бъдат доставени от транспортна компания на адреса за доставка, посочен от Клиента и лицето, което е посочено като получател на същото. Тази информация ще бъде включена в документа за доставка на транспортната компания, в който ще се посочат и броя на пакетите на пратката, общото тегло, номерът на поръчката и възстановяването (само в случаите на поръчки, направени в начина на плащане срещу възстановяване на сумата) ,

Доставките на обемисти или с наднормено тегло продукти или на продукти, които създават трудности при доставката, ще бъдат доставени до портала на посочения адрес.

В допълнение към бележката за доставка, фактура за покупка ще бъде доставена на клиента с всяка поръчка, по електронна поща.

Ако фактурата липсва, Клиентът може да я поиска по електронната поща на адрес info@examyo.com, като посочи името на притежателя на фактурата и номера на поръчката, и тя ще бъде изпратена отново по електронната поща.

Ако по време на доставката е ясно и ясно видимо, без да е необходимо да боравите с транспортната опаковка или опаковката на продукта, даден продукт има дефекти, причинени от повреда на транспортирането или по същия начин грешка в получените стоки, Клиентът трябва да го запише в документа за доставка и да го съобщи на eXamYo.com (по електронна поща на адрес info@examyo.com) в рамките на 24 часа след получаване на поръчката, за да може да поиска да върне връщането на засегнатия продукт и с него замяната с нов, а не възстановяването на цената, платена от същия.

Дефектите, произведени в транспорта, дефектни или грешни продукти, които са забележими само след разопаковане на продукта, трябва да бъдат съобщени в рамките на първите 24 часа от получаването на поръчката по електронна поща на адрес info@examyo.com, като се посочват причинените щети в продукта и се призовава Връщане на засегнатия продукт и с него заместване с нов, а не възстановяване на цената, платена от същия.

7. Анулиране на поръчки
Само анулирането ще бъде прието, ако вашата поръчка все още не е изпратена.
В случай, че той вече е подготвен, но не е изпратен, ако желаете да го анулирате, можете да го направите, като приемете разходи от 10 €, които ще бъдат намалени от сумата, вече платена като обработка на поръчката. Ако все още не сте платили поръчката си за избор на начин на плащане при доставка, трябва да платите 10 € чрез банков депозит в някоя от сметките, които ще бъдат предоставени, ако не го направите, поема и признава такъв дълг с eXamYo.com, че ще предприеме законовите мерки, които счита за подходящи за възстановяване на посочената сума.

Задължението на купувача / клиента е да гарантира, че исканият продукт е този, който искате, а в случай на съмнение за него е задължение на купувача / клиента да се свърже с eXamYo.com, за да се допита до продукта преди покупката му.

В случай, че покупката, след като бъде изпратена, бъде отказана от получателя / клиента по причини, различни от eXamYo.com, тя може да претендира транспортните разходи към получателя на същия, принуждавайки последния да заплати общите направени разходи за доставка плюс 20 € за обработка и анулиране на поръчката.

8. Гаранция на продукта
Правната рамка на гаранцията (Закон 23/2003 от 10 юли относно гаранциите при продажбата на потребителски стоки) има за цел да предостави на Клиента различни варианти да изиска саниране, когато придобитата стока не съответства на договора, като му даде възможност на изискване за ремонт или замяна на стоката, освен ако това е невъзможно или непропорционално.
Когато ремонтът или подмяната не са възможни или са неуспешни, потребителят може да поиска намаляване на цената или прекратяване на договора. Продуктите имат гаранция от 2 години от датата на получаване на пратката. Производителите на продуктите са изцяло отговорни за гаранцията и осигуряват необходимата техническа и следгаранционна поддръжка. В случай че клиентът има някакъв проблем с даден продукт, моля, свържете се със Службата за техническа помощ (SAT), определена от всеки производител.

По силата на това eXamYo.com ще отговори на Клиента за всяка липса на съответствие, която съществува в момента на доставката на продуктите от поръчката, като ги разбира като материална собственост, предназначена за частна консумация.

Гаранцията на eXamYo.com е 6 месеца като дистрибутор, от 6 месеца от датата на поръчката гаранцията се предлага директно от производителя. eXamYo.com в случай на отказ на някой от тези продукти ще предостави на купувача адреса на производителя да изпрати същия за ремонт или замяна. Разходите по това връщане във всеки случай се поемат от купувача.
· Ако дефектът се прояви през първите 6 месеца от доставката на стоката, се предполага, че аномалията вече е съществувала, когато той я е купил и потребителят не трябва да доказва нищо.
· Въпреки това, когато липсата на съответствие се прояви след 6 месеца и при съмнителни случаи, производителят може да изиска независим експертен доклад за обработване на гаранцията. В очевидни случаи на неизправност или неправилна работа в гаранционен срок няма проблем.
Във всеки случай, през времето, когато потребителят е лишен от продукта, е спряно изчисляването на срока на гаранцията; Например, ако ремонтът на даден обект продължи 15 дни, гаранционният срок ще приключи 15 дни по-късно от първоначално планирания.

За да може да посрещне тази гаранция, Клиентът трябва да се свърже с eXamYo.com чрез имейл на адрес info@examyo.com, в който ще посочи: име на притежателя на фактурата, номер на поръчката, номер на фактурата и причина за несъответствие.

Ако е необходимо да ни изпратите вашия продукт за преглед, ще бъде предоставен адресът за доставка и RMA номер. Разходите за доставка се поемат от клиента. До повредения артикул трябва да включва копието на фактурата за покупка и гаранционното споразумение, правилно подписано от Техническата поддръжка. След 14 дни от искането на клиента към eXamYo.com, ако продуктът не е обработен и доставен на мястото, посочено от Техническата поддръжка, нашият отдел няма да приеме рекламацията и ще отмени посочената заявка за RMA, като отхвърли пратката, ако е получена. Можете да поискате нова процедура за гаранция с нов RMA номер, когато пожелаете. Ако се получи повреден компонент поради лоша опаковка, няма да се погрижим за него. Уведомяване на проблема за клиента и решаването му директно от клиента и транспортната агенция. Всеки материал, който не отговаря на тези характеристики, ще Ви бъде изпратен обратно, дори ако материалът отговаря на други части от гаранцията. Ако изберете необезпечен метод за доставка и пакетът е повреден, клиентът ще бъде отговорен за загубата.

- Процес на гаранция.

А) Ако получаването на продукта докаже, че повредите са покрити от гаранционните условия, след поправка или подмяна ще бъдат върнати на клиента без разходи.

· Ремонт или подмяна. Първото нещо, което трябва да направите, е да изпратите продукта за ремонт или да го замените с нов. Изборът е на продавача, който ще вземе решение въз основа на разходите, генерирани от всяка опция: ако една от тях е непропорционална на другата, продавачът може да избере най-удобния за техните интереси, при условие че потребителят не поеме никакви по-големи недостатъци. В случай, че няма наличност на един и същ артикул, ще се извърши промяна в артикул с еднаква или по-голяма полза, винаги го информират и предварително приемане, при условие че заявката от клиента не е непропорционална, както е посочено в закон 23 / 2003 г. от 10 юли, относно гаранциите при продажбата на потребителски стоки (BOE № 165 от 11-07-2003 г.)
· Намаляване на цената или разрешаване на договора. Когато не е възможно (или разумно) продуктът да бъде заменен с нов, когато ремонтът или замяната не служат за оставяне на продукта в условия на съответствие, когато срокът е преувеличен ... потребителят може да реши между искането за намаление на цената Или прекратяване на договора (стига липсата на съответствие е важна). Освен това потребителят има право да бъде обезщетен за щети.

eXamYo.com поради причини, които са извън компанията, не се ангажира с доставката на заявения продукт в определен период, тъй като този период е определен от търговец на едро или производител, срок, който ще бъде надлежно съобщен на клиента по пощата.

Обратната пратка ще бъде извършена от обикновена поща и купувачът ще бъде отговорен за всяка загуба, повреда или загуба, в случай че предпочитате застрахована пратка и по-бързо можете да изберете да бъдете върнати чрез експресен куриер, като трябва да заплатите 3 €. Тази сума ще бъде платена по банков път или карта.

Б) Ако при получаване на продукта се потвърди, че оборудването работи перфектно, то ще бъде върнато на клиента и клиентът трябва да заплати генерираните транспортни разходи, както и разходите за обработка и проверка, оценени на обща сума от 15 €. Връщане на пратката ще бъде извършена с обикновена поща, като купувачът е отговорен за всяка загуба, повреда или загуба, в случай че предпочете застрахована пратка и по-бързо може да избере да бъде върнат чрез експресен куриер, увеличавайки сумата от 3 € плюс, 18 € в обща сума. Тази сума ще бъде платена по банков път или карта.

В) Ако след получаване на продукта се установи, че повредата на оборудването нарушава гаранционните условия, гаранцията ще бъде отменена. Артикулът ще бъде върнат на клиента и трябва да му се платят генерираните транспортни разходи, както и разходите за обработка и проверка, оценени на обща сума от 15 €. Връщане на пратката ще бъде извършена с обикновена поща, като купувачът е отговорен за всяка загуба, повреда или загуба, в случай че предпочете застрахована пратка и по-бързо може да избере да бъде върнат чрез експресен куриер, увеличавайки сумата от 3 € плюс, 18 € в обща сума. Тази сума ще бъде платена по банков път или карта.

След като прегледът на уреда бъде прегледан, очакваните разходи от 5 €, съответстващи на всяка промяна на адрес или резервации, по искане на клиента или поради неправилно посочване в поръчката, се поемат от клиента.
Ако даден пакет бъде върнат с грешен адрес, отсъства, не събира или отказва, клиентът ще бъде уведомен, когато го получим в нашия офис, така че той реши да направи с него. В случай, че поискате нова пратка, трябва да заплатите 5 € като транспортна цена. Ще имате един месец от известието от наша страна, за да приемете резолюция, след това време няма да се счита, че отговорът ще пренебрегне покупката и отказа от вашите статии и сумата, платена от тях.

- Анулиране на гаранция

Няма да се приемат случаи на гаранция, когато продуктите са били използвани неправилно или не според техните характеристики от клиента.

Продуктите са извън гаранцията поради следните причини:

· Неправилно използване, манипулиране или поддръжка от страна на Клиента на устройство или компонент.
· Компоненти, изгорени от електрически пренапрежения или пренапрежения.
· Счупени или повредени компоненти, подложени на удар.
· Неправилен ремонт, модификация от клиента на екип.
· Влошаване, премахване или укриване от клиента на гаранционния етикет на eXamYo.com или от производителя на всички продукти (включително етикети със сериен номер и печати за защита).
· Неизправности, възникващи в резултат на неправилна употреба или извън определени условия на околната среда, дефекти в инсталацията или износване поради нормална употреба на оборудването.
· Щети, причинени от бедствия като пожари, наводнения, вятър, земетресения или бури.
· Естетични или надраскани повреди в пластмасови материали, като обвивки.
· Повреди, причинени от удари с други предмети, падания, разливи на течности или потапяне в течности.
· Неизправност в резултат на манипулации от неоторизирани техници, както и последващи модификации или разширения, които не са включени в оригиналната конфигурация.
· Грешки, свързани с конфигурационни грешки или несъвместимости на компоненти.
· Консумативни части, като например батерията. Намаляването на живота на батерията поради многократно зареждане / разреждане се счита за нормално.
· Злополука, злоупотреба, злоупотреба или неправилни приложения.
· Влошаване поради нормална употреба.
· Всяка повреда или повреда, ако серийният номер и етикетът на баркода на продукта или на някой от неговите компоненти са променени, изтрити или премахнати.

9. Право на оттегляне
Поради естеството на нашите продукти и поради хигиенни и безопасни причини, връщането на всеки продукт не е позволено при никакви обстоятелства, включително забавяне на доставката, тъй като показаните времена са оценени и не са сигурни, грешки с получените или повредени артикули в такива в случай че те биха били заменени, но никога не са възстановени. Купувайки от нас, потвърждавате, че сте прочели и приели тези условия.

10. Задължения на клиента
Прочетете настоящите Общи условия преди да се регистрирате като клиент. Спазвайте Общите условия, след като поръчката бъде приета.
Плати договорените цени в момента на подаване на поръчката.

11. Задължения на eXamYo.com
Доставете продукта в добро състояние на мястото на командированата доставка.
Спазвайте цената на договорените поръчки в момента на приключване на същите.

12. Права на клиента
Получавайте продуктите, които съставят Вашата поръчка в отлично състояние.

13. Права на eXamYo.com
Получаване на плащане на поръчки.
Променете цените, установени във вашата мрежа за вашите продукти.
Променете сроковете за доставка на продукта в зависимост от наличността на същия.
Анулиране на поръчки за неплащане от Клиента.
Отменете уеб без предизвестие.

14. Известия
За целите на уведомленията, заявките и писменостите от всякакъв вид, до които възниква този договор, адресът на eXamYo.com се разбира, както е посочено в настоящите Общи условия.

15. Валидност на клаузите
Дори ако клауза на този договор или една от неговите части е невалидна или неприложима, останалите клаузи или части от тях ще продължат да бъдат валидни и ценни.

16. Приложими разпоредби
Тези Общи условия се уреждат от действащото испанско законодателство и по-конкретно от: Гражданския кодекс, Закон 26/84 от 19 юни Общи за защита на потребителите и потребителите, Закон 7/98 от 13 април, Общи условия за наемане на работа, Закон 7 / 96 от 15 януари относно Наредбата за търговията на дребно, Директива 2000/31 ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни, Закон 34/2002 от 11 юли за услугите на информационното общество и електронната търговия, Закон 23/2003 от 10 юли , Гаранции за продажба на потребителски стоки и разпоредби, които ги разработват.

Поверителност

Условията за ползване на уебсайта www.eXamYo.com са посочени по-долу:

1. Общ
Използването на този уебсайт и / или регистрирането като потребител предполага приемането на настоящите Условия за ползване и Общите условия на договора.

2. Собственост на този уебсайт
Този уебсайт е собственост на eXamYo.com Всички права върху неговото съдържание, изображения, текстове, дизайн и софтуер са собственост на eXamYo.com.
Всички елементи на този уебсайт, включително без ограничение, неговият дизайн и съдържание са защитени от законите за интелектуалната собственост, индустриалната собственост и международните договори, свързани с авторското право.

3. Използване на съдържание
Освен ако не е изрично разрешено от eXamYo.com, нямате право да възпроизвеждате, предавате или по друг начин да използвате съдържанието на този уебсайт по никакъв начин.

4. Отговорности
Въпреки че eXamYo.com полага всички усилия да гарантира точността и точността на съдържанието на този уебсайт, той може да съдържа грешки или неточности.
Следователно ние не гарантираме точността, надеждността или точността на съдържанието му.
eXamYo.com отказва отговорност за информация, съдържаща се в уебсайтове на трети страни, свързани с връзки, с уебсайта eXamYo.com.
В никакъв случай eXamYo.com няма да носи отговорност за щети или наранявания от какъвто и да е вид, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт.
Трябва да обезщетите eXamYo.com срещу щети, произтичащи от нарушение от вас на тези условия или използването на съдържанието на този уебсайт без предварително разрешение.

5. Разделимост
Ако някоя от разпоредбите на тези условия е невалидна или стане невалидна или стане неприложима съгласно приложимото законодателство, тази разпоредба няма да има ефект, а само до степента на тази липса на валидност и няма да засегне други разпоредби на настоящите условия.

6. Законодателство и приложима юрисдикция
Тези Общи условия трябва да се тълкуват и се уреждат от действащото испанско законодателство.
Всеки спор, произтичащ от тези условия, трябва да бъде уреден в съдилищата в Толедо, Испания. Това обаче няма да попречи на eXamYo.com да упражни правото си да разрешава всеки спор в друга компетентна юрисдикция.

7. модификации
eXamYo.com си запазва правото да променя съдържанието на този уебсайт по всяко време и без предварително уведомление.

8. Поверителността е напълно гарантирана
Органичен закон 15 / 1999, от декември 13, Защита на личните данни.
Събраните лични данни ще бъдат обект на автоматизирана обработка и включени в файловете с данни на Луис Коррализа Санчес, като отговарят за нейното поддържане и използване.
Клиентът гарантира, че личните данни, предоставени на eXamYo.com, са верни и е отговорен за съобщаването на всички промени в тях. Собственикът на данни може да упражнява правата за достъп, поправка и, в зависимост от случая, за анулиране, като изпраща имейл до: info@examyo.com