БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ЦЕЛИЯ СВЯТ


условия

Тези условия на договор (наричани по-долу Общи условия) регулират процеса на покупка и продажба на продуктите, предлагани от Луис Б. Коррализа (наричан по-долу eXamYo.com) в каталога, достъпен на уебсайта му www.eXamYo.com.

The General Conditions bind eXamYo.com and the buyer (Customer), granting them a series of rights and obligations, from the moment in which the latter makes and accepts an order through the aforementioned page. They are mandatory and knowledgeable by both parties, so their acceptance when registering as a customer is essential to be able to formalize an order. Therefore, the Customer must read these conditions carefully.

Заглавията на отделните клаузи са само информативни и няма да засегнат, класифицират или разширят тълкуването на Общите условия.

Тези Общи условия ще бъдат регулирани от разпоредбите на действащите законови разпоредби.

1. Встъпителни страни
Собственик на компанията: Име: Луис Б. Корализа, данъчен номер: 04857077-Y, седалище: C / S. Juan Bautista - Талавера де ла Рейна - Толедо
Електронна поща: info @ examyo. COM

Клиент:
Всеки Клиент на Мрежата www.eXamYo.com, който направи поръчка и даде своето приемане на същата към момента на реализацията си, ще се счита за Клиент.

The Customer must register as such and provide the following data in order to be able to place the order: name and surname or business name, CIF / NIF, address of invoice, address of delivery, contact telephone number and contact email. At this time, you must accept these General Conditions.

Тези данни, предоставени от Клиента, ще бъдат третирани в съответствие с Условията за ползване на уебсайта (раздел „Условия“)

2. Цел на договора
The purchase and sale of the products offered by eXamYo.com on your website by the Customer. These are products of laser pointers intended for private consumption.

3. Процес на наддаване
Офертата е ограничена до продуктите, които се появяват в Интернет www.eXamYo.com и е валидна за покупки по целия свят.

Всеки продукт има информационен лист, който показва техническите характеристики на продукта, марката, модела, снимките, продажната цена с включен ДДС на полуостров и Балеаре и периодът на наличност на същия при изпращането и доставката до клиентът.

Общата стойност на поръчката ще бъде съобщена на Клиента в момента на извършване на вашата поръчка и предварително приемането на същата.
Цената на продуктите е тази, която се появява в мрежата в момента на извършване на поръчката.

4. Приемане на офертата
It occurs at the moment in which the Customer expressly consents to the order placed. Previously, in the same of registering as a client, the client must have accepted the General Conditions.

5. Плащане на поръчките
Има три начина на плащане на цената, установена за всяка поръчка, сред които Клиентът може да избере:

А) Плащане предварително по банков път:

Клиентът трябва да извърши банков превод по сметка на eXamYo.com за цената на продуктите от поръчката. В трансфера трябва да посочите номера на поръчката (номерът автоматично се определя от системата, когато поръчката е завършена); В допълнение към посочване като бенефициент на същото на eXamYo.com.

The transfer must be made within a maximum period of ten days from the completion of the order to the bank account that will appear after the purchase. If there is no proof of payment within that period, the order will be canceled automatically.

Б) Плащане чрез карта:

Клиентът може да избере плащането чрез своята кредитна или дебитна карта чрез виртуалния POS, като се извършва операцията в момента на извършване на поръчката, 100% сигурен.

6. Доставка на поръчки
Сроковете за доставка на поръчките зависят от наличността на продукта или продуктите, които ги съставят, наличността, която е посочена в раздели на всеки от продуктите в каталога на уеб сайта www.eXamYo.com. 
Условията за наличност, с цел изчисляване на времето за доставка на поръчки, ще бъдат тези, които се появяват рекламирани на страницата в момента, в който поръчката е направена от купувача.

При формализираните поръчки в начина на плащане предварително, ще се вземе предвид и за изчисляване на сроковете за доставка доказателството за реализацията на плащането от Клиента по банков път или парични приходи в номер на банковата сметка, посочен от eXamYo .com.

However, this period of availability may be modified in the case of simultaneous orders for the same product or products that lead to the end of the product stock. The new delivery time will be indicated to the Client in the shortest possible time. If the end of stock is definitive, the Customer will be advised to choose between choosing a product other than similar characteristics and a price similar to the product sold, or cancel your order, returning the money paid in advance in the case of orders with modality Payment in advance.

Забавянето на доставките за повече от десет дни според срока за наличност, забавянето, което се дължи на eXamYo.com, ще даде право на Клиента да отмени поръчката си, ако това се прояви писмено чрез имейл на адрес info@examyo.com, където е подходящо, пари, изплатени предварително и без претенции за щети, настоящи или бъдещи, преки или косвени.

Delivery times will depend on the type of shipment chosen by customer, will appear during the purchase process. These terms are always approximate and at no time insured, therefore they will never be a valid reason for the rejection of the package or cancellation of the purchase, the client understands and assumes his acceptance as well as the claim of the expenses occasioned that I generated if he does not finish the purchase for this reason.

Поръчки, които не са доставени на Клиента в рамките на седем дни от изпращането им за причина, която не се дължи на eXamYo.com, ще бъдат върнати на продавача, като се счита, че поръчката е анулирана за всички цели, ще се върне на Клиента, ако има такъв, предварително платените пари, и без претенции за обезщетение, настоящи или бъдещи, преки или косвени.

The delivery will be done door-to-door in the delivery address indicated in the order shipping data. The subsequent modification of this address may generate a series of expenses that will be borne by the Customer.

The orders will be delivered by transport company in the delivery address indicated by the Customer and the person who has been fixed as the recipient of the same. This information will be included in the delivery note of the transport company, which will also indicate the number of packages of the shipment, the total weight, the order number and the reimbursement (only in cases of orders made in the payment method against refund).

Доставките на обемисти или с наднормено тегло продукти или на продукти, които създават трудности при доставката, ще бъдат доставени до портала на посочения адрес.

В допълнение към бележката за доставка, фактура за покупка ще бъде доставена на клиента с всяка поръчка, по електронна поща.

Ако фактурата липсва, Клиентът може да я поиска по електронната поща на адрес info@examyo.com, като посочи името на притежателя на фактурата и номера на поръчката, и тя ще бъде изпратена отново по електронната поща.

If, at the time of delivery, it is clearly and clearly visible, without the need to handle the shipping packaging or the packaging of the product, that a product has defects caused by damage to the conveyance or, in the same way, Error in the goods received, the Customer must record it in the delivery note and communicate it to eXamYo.com (by e-mail addressed to the address info@examyo.com) within 24 hours after receiving the order to be able to To urge the return of the affected product and with it the replacement by a new one, not the refund of the price paid by the same one.

Дефектите, произведени в транспорта, дефектни или грешни продукти, които са забележими само след разопаковане на продукта, трябва да бъдат съобщени в рамките на първите 24 часа от получаването на поръчката по електронна поща на адрес info@examyo.com, като се посочват причинените щети в продукта и се призовава Връщане на засегнатия продукт и с него заместване с нов, а не възстановяване на цената, платена от същия.

7. Анулиране на поръчки
Само анулирането ще бъде прието, ако вашата поръчка все още не е изпратена. 
В случай, че той вече е подготвен, но не е изпратен, ако желаете да го анулирате, можете да го направите, като приемете разходи от 10 €, които ще бъдат намалени от сумата, вече платена като обработка на поръчката. Ако все още не сте платили поръчката си за избор на начин на плащане при доставка, трябва да платите 10 € чрез банков депозит в някоя от сметките, които ще бъдат предоставени, ако не го направите, поема и признава такъв дълг с eXamYo.com, че ще предприеме законовите мерки, които счита за подходящи за възстановяване на посочената сума.

Задължението на купувача / клиента е да гарантира, че исканият продукт е този, който искате, а в случай на съмнение за него е задължение на купувача / клиента да се свърже с eXamYo.com, за да се допита до продукта преди покупката му.

В случай, че покупката, след като бъде изпратена, бъде отказана от получателя / клиента по причини, различни от eXamYo.com, тя може да претендира транспортните разходи към получателя на същия, принуждавайки последния да заплати общите направени разходи за доставка плюс 20 € за обработка и анулиране на поръчката.

8. Гаранция на продукта
Правната рамка на гаранцията (Закон 23/2003 от 10 юли относно гаранциите при продажбата на потребителски стоки) има за цел да предостави на Клиента различни варианти да изиска саниране, когато придобитата стока не съответства на договора, като му даде възможност на изискване за ремонт или замяна на стоката, освен ако това е невъзможно или непропорционално. 
Когато ремонтът или подмяната не са възможни или са неуспешни, потребителят може да поиска намаляване на цената или прекратяване на договора. Продуктите имат гаранция от 2 години от датата на получаване на пратката. Производителите на продуктите са изцяло отговорни за гаранцията и осигуряват необходимата техническа и следгаранционна поддръжка. В случай че клиентът има някакъв проблем с даден продукт, моля, свържете се със Службата за техническа помощ (SAT), определена от всеки производител.

По силата на това eXamYo.com ще отговори на Клиента за всяка липса на съответствие, която съществува в момента на доставката на продуктите от поръчката, като ги разбира като материална собственост, предназначена за частна консумация.

The guarantee of eXamYo.com is 6 months as distributor, from 6 months of the date of the order the guarantee is offered directly by the manufacturer. eXamYo.com in case of failure of one of these products will provide the buyer with the address of the manufacturer to send the same for repair or replacement. The expenses of this return will be borne by the buyer in any case.
· Ако дефектът се прояви през първите 6 месеца от доставката на стоката, се предполага, че аномалията вече е съществувала, когато той я е купил и потребителят не трябва да доказва нищо.
· However, when the lack of conformity manifests itself after 6 months and in doubtful cases, the manufacturer could demand an independent expert report to process the guarantee. In obvious cases of malfunction or irregular operation under warranty period there is no problem.
In any case, during the time that the consumer is deprived of the product is suspended the computation of the term of the guarantee; For example, if the repair of an object lasts for 15 days, the warranty period will end 15 days later than originally planned.

За да може да посрещне тази гаранция, Клиентът трябва да се свърже с eXamYo.com чрез имейл на адрес info@examyo.com, в който ще посочи: име на притежателя на фактурата, номер на поръчката, номер на фактурата и причина за несъответствие.

If it is necessary that you send us your product for review, the shipping address and RMA number will be provided. The shipping costs will be borne by the customer. Next to the damaged item must include the copy of the purchase invoice and the warranty agreement correctly signed by the Technical Support. After 14 days from the client's claim to eXamYo.com, if the product has not been processed and delivered in the place indicated by the Technical Support, our department will not accept the claim and will cancel said RMA request, rejecting the shipment If received. You can re-request a new warranty procedure with a new RMA number whenever you wish. If a damaged component is received due to bad packaging, we will not take care of it. Notifying the problem to the customer and solving it directly by the client and transport agency. Any material that does not comply with these characteristics will be shipped back to you, even if the material complies with other parts of the warranty. If you choose an unsecured shipping method and the package is damaged, the customer will be responsible for the loss.

- Процес на гаранция.

А) Ако получаването на продукта докаже, че повредите са покрити от гаранционните условия, след поправка или подмяна ще бъдат върнати на клиента без разходи.

· Repair or replace. The first thing to do is to send the product to repair or replace it with a new one. The choice rests with the seller, who will decide on the basis of the expenses generated by each option: if one of them is disproportionate to the other, the seller can choose the most convenient to their interests, provided that the consumer does not assume any greater Disadvantages. In case of not having availability of the same article, a change in an equal or greater benefit article, always informing it and prior acceptance, will be carried out and provided that the request by the client is not disproportionate, as indicated In Law 23/2003, of 10 July, on Guarantees in the Sale of Consumer Goods (BOE No. 165, dated 11-07-2003)
· Reduction of price or resolution of the contract. When it is not possible (or reasonable) to replace the product with a new one, when the repair or replacement does not serve to leave the product in conditions of conformity, when the time period is exaggerated ... the consumer can decide between asking for a reduction of the price Or terminate the contract (as long as the lack of conformity is important). In addition, the consumer has the right to be compensated for damages.

eXamYo.com поради причини, които са извън компанията, не се ангажира с доставката на заявения продукт в определен период, тъй като този период е определен от търговец на едро или производител, срок, който ще бъде надлежно съобщен на клиента по пощата.

The return shipment will be made by Ordinary Mail, and the buyer will be responsible for any loss, damage or loss, in case of preferring an insured shipment and faster you can choose to be returned by express courier, having to pay 3€. This amount will be paid by bank transfer or card.

B) If on receipt of the product it is verified that the equipment works perfectly, it will be returned to the customer and the customer must pay the transportation costs generated as well as handling and checking costs, estimated at a total amount of 15€ . The return shipment will be made by regular mail, the buyer being responsible for any loss, damage or loss, in case of preferring an insured shipment and faster can choose to be returned by express courier, increasing the amount 3€ plus, 18€ in total. This amount will be paid by bank transfer or card.

C) If, upon receipt of the product, the failure of the equipment is found to be in breach of the warranty conditions, the guarantee would be voided. The item will be returned to the customer and must be paid the transport costs generated as well as handling and checking expenses, estimated at a total amount of 15€. The return shipment will be made by regular mail, the buyer being responsible for any loss, damage or loss, in case of preferring an insured shipment and faster can choose to be returned by express courier, increasing the amount 3€ plus, 18€ in total. This amount will be paid by bank transfer or card.

След като прегледът на уреда бъде прегледан, очакваните разходи от 5 €, съответстващи на всяка промяна на адрес или резервации, по искане на клиента или поради неправилно посочване в поръчката, се поемат от клиента.
If a package is returned by incorrect address, be absent, not collect or refuse, the customer will be notified when we receive it in our office so that he chooses to do with it. In case of requesting a new shipment you must pay 5€ as shipping cost. You will have a month from the notice on our part to agree a resolution, after this time no response will be considered to disregard the purchase and waiver of your articles and amount paid by them.

- Анулиране на гаранция

Няма да се приемат случаи на гаранция, когато продуктите са били използвани неправилно или не според техните характеристики от клиента.

Продуктите са извън гаранцията поради следните причини:

· Неправилно използване, манипулиране или поддръжка от страна на Клиента на устройство или компонент.
· Компоненти, изгорени от електрически пренапрежения или пренапрежения.
· Счупени или повредени компоненти, подложени на удар.
· Неправилен ремонт, модификация от клиента на екип.
· Влошаване, премахване или укриване от клиента на гаранционния етикет на eXamYo.com или от производителя на всички продукти (включително етикети със сериен номер и печати за защита).
· Неизправности, възникващи в резултат на неправилна употреба или извън определени условия на околната среда, дефекти в инсталацията или износване поради нормална употреба на оборудването.
· Щети, причинени от бедствия като пожари, наводнения, вятър, земетресения или бури.
· Естетични или надраскани повреди в пластмасови материали, като обвивки.
· Повреди, причинени от удари с други предмети, падания, разливи на течности или потапяне в течности.
· Неизправност в резултат на манипулации от неоторизирани техници, както и последващи модификации или разширения, които не са включени в оригиналната конфигурация.
· Грешки, свързани с конфигурационни грешки или несъвместимости на компоненти.
· Consumable parts, such as the battery. A reduction in battery life due to repeated charging / discharging is considered normal.
· Злополука, злоупотреба, злоупотреба или неправилни приложения.
· Влошаване поради нормална употреба.
· Всяка повреда или повреда, ако серийният номер и етикетът на баркода на продукта или на някой от неговите компоненти са променени, изтрити или премахнати.

9. Право на оттегляне
Поради естеството на нашите продукти и поради хигиенни и безопасни причини, връщането на всеки продукт не е позволено при никакви обстоятелства, включително забавяне на доставката, тъй като показаните времена са оценени и не са сигурни, грешки с получените или повредени артикули в такива в случай че те биха били заменени, но никога не са възстановени. Купувайки от нас, потвърждавате, че сте прочели и приели тези условия.

10. Задължения на клиента
Прочетете настоящите Общи условия преди да се регистрирате като клиент. Спазвайте Общите условия, след като поръчката бъде приета.
Плати договорените цени в момента на подаване на поръчката.

11. Задължения на eXamYo.com
Доставете продукта в добро състояние на мястото на командированата доставка. 
Спазвайте цената на договорените поръчки в момента на приключване на същите.

12. Права на клиента
Получавайте продуктите, които съставят Вашата поръчка в отлично състояние.

13. Права на eXamYo.com
Получаване на плащане на поръчки. 
Променете цените, установени във вашата мрежа за вашите продукти.
Променете сроковете за доставка на продукта в зависимост от наличността на същия.
Анулиране на поръчки за неплащане от Клиента.
Отменете уеб без предизвестие.

14. Известия
За целите на уведомленията, заявките и писменостите от всякакъв вид, до които възниква този договор, адресът на eXamYo.com се разбира, както е посочено в настоящите Общи условия.

15. Валидност на клаузите
Дори ако клауза на този договор или една от неговите части е невалидна или неприложима, останалите клаузи или части от тях ще продължат да бъдат валидни и ценни.

16. Приложими разпоредби
Тези Общи условия се уреждат от действащото испанско законодателство и по-конкретно от: Гражданския кодекс, Закон 26/84 от 19 юни Общи за защита на потребителите и потребителите, Закон 7/98 от 13 април, Общи условия за наемане на работа, Закон 7 / 96 от 15 януари относно Наредбата за търговията на дребно, Директива 2000/31 ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни, Закон 34/2002 от 11 юли за услугите на информационното общество и електронната търговия, Закон 23/2003 от 10 юли , Гаранции за продажба на потребителски стоки и разпоредби, които ги разработват.

 

Поверителност

Условията за ползване на уебсайта www.eXamYo.com са посочени по-долу:

1. Общ
Използването на този уебсайт и / или регистрирането като потребител предполага приемането на настоящите Условия за ползване и Общите условия на договора.

2. Собственост на този уебсайт
Този уебсайт е собственост на eXamYo.com Всички права върху неговото съдържание, изображения, текстове, дизайн и софтуер са собственост на eXamYo.com.
Всички елементи на този уебсайт, включително без ограничение, неговият дизайн и съдържание са защитени от законите за интелектуалната собственост, индустриалната собственост и международните договори, свързани с авторското право.

3. Използване на съдържание
Освен ако не е изрично разрешено от eXamYo.com, нямате право да възпроизвеждате, предавате или по друг начин да използвате съдържанието на този уебсайт по никакъв начин.

4. Отговорности
Въпреки че eXamYo.com полага всички усилия да гарантира точността и точността на съдържанието на този уебсайт, той може да съдържа грешки или неточности. 
Следователно ние не гарантираме точността, надеждността или точността на съдържанието му. 
eXamYo.com отказва отговорност за информация, съдържаща се в уебсайтове на трети страни, свързани с връзки, с уебсайта eXamYo.com. 
В никакъв случай eXamYo.com няма да носи отговорност за щети или наранявания от какъвто и да е вид, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт. 
Трябва да обезщетите eXamYo.com срещу щети, произтичащи от нарушение от вас на тези условия или използването на съдържанието на този уебсайт без предварително разрешение.

5. Разделимост
Ако някоя от разпоредбите на тези условия е невалидна или стане невалидна или стане неприложима съгласно приложимото законодателство, тази разпоредба няма да има ефект, а само до степента на тази липса на валидност и няма да засегне други разпоредби на настоящите условия.

6. Законодателство и приложима юрисдикция
Тези Общи условия трябва да се тълкуват и се уреждат от действащото испанско законодателство. 
Всеки спор, произтичащ от тези условия, трябва да бъде уреден в съдилищата в Толедо, Испания. Това обаче няма да попречи на eXamYo.com да упражни правото си да разрешава всеки спор в друга компетентна юрисдикция.

7. модификации
eXamYo.com си запазва правото да променя съдържанието на този уебсайт по всяко време и без предварително уведомление.

8. Поверителността е напълно гарантирана
Органичен закон 15 / 1999, от декември 13, Защита на личните данни. 
Събраните лични данни ще бъдат обект на автоматизирана обработка и включени в файловете с данни на Луис Коррализа Санчес, като отговарят за нейното поддържане и използване. 
The Client guarantees that the Personal Data provided to eXamYo.com are correct and is responsible for communicating any changes in them. The data owner may exercise the rights of access, rectification and, as the case may be, cancellation, by sending an e-mail to: info@examyo.com